Pathology ventilation

VENTILATION

Om lösningen är installerad i ventilationskåpan kan funktionerna i denna medicintekniska enhet integreras och aktiveras direkt från ORNet huvudstyrning.