Patientdata och patientbildarkiv

Patientdata och patientbildarkiv

ORNet Surgery kan integreras med sjukhussystem för att hämta information som patientidentifikationsdata, schemalagd operation och procedurdetaljer från sjukhusets eget patientinformationssystem. Patientfilen kan väljas med en mängd olika filter inklusive ID, patientnamn, datum etc. Det är också möjligt att lägga till nya patienter eller nya procedurer manuellt.

Efter att ha valt proceduren ger avsnittet Procedur Info en detaljerad översikt över den valda proceduren inklusive patientinformation, vem som är ansvarig för proceduren, tid och varaktighet, antal videor, bilder och ljudinspelningar som sparats under proceduren och antalet arkiverade mediafiler.

Kirurgiska team kan se före ingreppsbilder, röntgen, MRI, CR eller ultraljud på monitorer på operationsavdelningen. "Media"-knappen på ORNet Surgery-startskärmen ger åtkomst till alla mediefiler som är bifogade till den valda proceduren. Användare kan också använda filter för bilder, videor, ljud, favoriter och arkiverade för att visa specifika mediefiler från dessa kategorier. Bilder och filmer med patientdata kan sparas i bildarkiv. I den senaste versionen kan bilder hämtas från arkiven och kan även jämföras sida vid sida under för- och efterbehandlingsanalys.