Patientdata og patientbilledarkiver

Patientdata og patientbilledarkiver

ORNet Surgery kan integreres med hospitalssystemer for at hente oplysninger såsom patientidentifikationsdata, planlagt drift og procedureoplysninger fra hospitalets eget patientinformationssystem. Patientfilen kan vælges ved hjælp af en række forskellige filtre, herunder ID, patientnavn, dato osv. Det er også muligt at tilføje nye patienter eller nye procedurer manuelt.

Efter valg af procedure giver afsnittet Procedureinfo et detaljeret overblik over den valgte procedure, herunder patientoplysninger, hvem der er ansvarlig for proceduren, tid og varighed, antal videoer, billeder og lydoptagelser, der er gemt under proceduren, og antallet af arkiverede mediefiler.

Kirurgiske hold kan se præ-proceduremæssige billeder, røntgen, MR, CR eller ultralyd på skærme på OR. Knappen "Media" på ORNet Surgery-startskærmen giver adgang til alle de mediefiler, der er knyttet til den valgte procedure. Brugere kan også bruge filtre til billeder, videoer, lyd, favoritter og arkiveret til at se specifikke mediefiler fra disse kategorier. Billeder og videoer med patientdata kan gemmes i billedarkiver. I den nyeste version kan billeder udtrækkes fra arkiverne og kan også sammenlignes side om side under analyse før og efter proceduren.