ORNet Surgery 3.0

I december 2022 lanserade vi den senaste versionen av ORNet Surgery, Surgery 3.0Den nya versionen kom med ett nytt och mer intuitivt användargränssnitt tillsammans med flera nya funktioner.
ORNet Surgery 3.0 Home Screen User Interface with Minimized sources