Installation och certifiering

ORNet VCS System installerades i 10 operationssalar i Nyslott och under 2010 användes det med följande omfattning: 2881 kirurgiska ingrepp, 910 andra ingrepp. Återkopplingen från användarna var positiv och certifieringsförfaranden initierades för att få ut lösningen på marknaden. TÜV Nord valdes som revisor för produktfamiljen ORNet medicintekniska produkter och alla certifieringskrav godkändes utan undantag. Försäljningsaktiviteter startade aktivt i de nordiska länderna.