Barcode scanners management

barcode scanners management

ORNet Capture-programvaran stöder procedurer och patientigenkänning med flerdimensionella streckkoder (1D och 2D) och RFID. Denna funktion är kundspecifik. Streckkodsfunktionen kan också användas i bildhanteraren, efter att en bild har tagits och det finns ett prov involverat i denna bild. Provnumret kan avläsas från provburken och läggas till bilden.