Image processing and management

BILDBEHANDLING OCH HANTERING

ORNet Pathology ger en detaljerad bild av alla studiemediefiler inklusive bilder, videor och ljud. Användare kan använda filter för att välja specifika filer eller klicka på knappen "Alla" för att visa alla filer tillsammans från den valda studien. Det är också möjligt att lägga till externa bilder tagna med digitalkameror till patientfilen.

För bilder är mätning och markering de viktigaste funktionerna som används inom patologi. Patologer kan lägga till referensmått, kommentera, lägga till kommentarer, markera behållar- och kassettnummer på bilderna. Att skriva standardfraser och texter görs enkelt med automatiserade textfraser. Det finns också en rad färger, typsnitt och andra verktyg som skapas i samarbete med patologer för att bättre tillgodose deras behov.

ORNet Pathology tillåter också bilddelning mellan de olika ORNet Pathology-arbetsstationerna för en snabb översyn. Detta görs utan knyta patientdata till bifogade bilder. Andra möjliga funktioner med de tagna bilderna är snabb och bekväm utskrift av tagna bilder eller att spara bilder på USB.