Pathology monitors management

MONITOR HANTERING

Vanligtvis ställs en arbetsstation för makropatologi upp med en medicinsk IP65-panel-PC och separat monitor för assistenten. Detta arbetssätt gör det möjligt att maximera hastigheten för att hantera proverna och märka dem.