Pathology user interface

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Mycket intuitivt användargränssnitt med stora ikoner och mer utrymme för video och bilder, vilket gör det lättare att använda.

Lokaliserade språkalternativ med ikoner och nyckelord.

suitable for anatomical pathology and forensic pathology