Hantering av Medicinsk Utrustning

Hantering av Medicinsk Utrustning

Kontroll och hantering av tillåtna funktioner för andra olika medicinska apparater, såsom diatermi, insufflatorer, 3D-kirurgiska robotar. Utvalda funktioner kan hanteras centralt.