Standardiserade data till patienthanteringssystem

Standardiserade data till patienthanteringssystem

Full integration och överföring av information och bilder med HL7- och DICOM-meddelanden till elektroniska patientdatabaser och arkiv minskar misstag och sparar tid.

Dokumentation efter proceduren kan också enkelt göras senare med bildredigeringsverktyget och videoredigeringsverktyget, båda inkluderade i ORNet Surgery och ORNet Editor. Bilder kan kommenteras, videor kan redigeras,och bara lämna viktiga delar av proceduren för långtidsarkivering.