Turku Universitetshospital & Ida-Viru Central Hospital

Den største hospitalsudvidelse i Finland, den nye bygning af Turku Universitetshospital var den første, der begyndte at bruge 3D-billeddannelse med ORNet VCS og har integration med DAVinci-operationsrobotten. Alle kabelarbejder, herunder fiberoptik til den nye bygning, blev afsluttet af vores team allerede i byggefasen. Integrationen blev afsluttet, efter at hospitalet havde indrettet alle værelser med resten af det medicinske udstyr. I Estland medførte udvidelsen af Ida-Viru Central Hospital en ny fløj designet til intensiv pleje og kirurgi og blev vores første projekt i Estland. Alle deres nye operationsstuer har ORNet-systemer i gang.