Åbo Universitetssjukhus & Ida-Viru Centralsjukhus

Den största sjukhusexpansionen i Finland, nybyggnaden av Åbo universitetssjukhus var den första som började använda 3D-avbildning med ORNet VCS och har integration med DaVinci operationsrobot. Alla kabelarbeten, inklusive fiberoptik för den nya byggnaden, slutfördes av vårt team redan under byggfasen. Integrationen slutfördes efter att sjukhuset hade försett alla rum med övrig medicinsk utrustning. I Estland medförde utbyggnaden av Ida-Virus centralsjukhus en ny flygel designad för intensivvård och kirurgi, vilket blev vårt första projekt i Estland. Alla deras nya operationssalar har ORNet-system igång.