Pathology

ORNet Pathology, en specialiserad produktfamilj för patologi, är färdig och avslutar certifieringsprocessen. En källa ORNet-lösning, för användare bland ögonläkare, ortodontister och otolaryngologer, har också klarat testfaser och kommer att lanseras på marknaden under första halvåret 2014.