Image Sources Processing and Management

Behandling og administration af afbildningskilder

System gør det muligt at tilføje ekstra skærm, som kan være diagnostisk eller berøringsskærm. Ideel til at arbejde med assistent. Billeder fra kilden kan ses og gemmes i HD-kvalitet. Systemet gør det muligt at gemme en stream og stillbilleder samtidigt. Stillbilleder kan optages, markeres til prøver og gemmes på samme tid med videoer.

I forudindstillingerne bestemmes det, at vejrvideoer optages med lyd eller ej. Lydfiler kan også føjes til patientfiler.

4K Video and image processing in hospitals