Image Sources Processing and Management

Bearbetning och hantering av bildkälla

Systemet gör det möjligt att lägga till en extra bildskärm, som kan vara en diagnostisk eller pekskärm. Idealisk för att arbeta med en assistent. Bilder från källa kan ses och lagras i HD-kvalitet. Systemet gör det möjligt att spara en stream och stillbilder samtidigt. Stillbilder kan tas, markeras för prover och lagras samtidigt med videor.

I förinställningarna bestäms om videor spelas in med ljud eller inte. Ljudfiler kan också läggas till i patientfiler.

4K Video and image processing in hospitals