Patient data and image archives

Patientdata og patientbilledarkiver

Patientdata (billeder, videofejl lydfiler), der er blevet indsamlet under procedurerne, kan redigeres senere og sendes til hospitalernes arkiver til langtidsopbevaring.