Patient data and image archives

Patientdata och patientbildarkiv

Patientdata (bilder, videofiler, ljudfiler) som har samlats in under procedurerna kan redigeras senare och skickas till sjukhusets arkiv för långtidslagring.