Standardized data to patient management

Standardiserede data til patientstyringssystem

Fuld integration og overførsel af information og billeder med HL7- og DICOM-meddelelser til elektroniske patientdatabaser reducerer fejl og sparer tid.