Standardized data to patient management

Standardiserade data till patienthanteringssystem

Full integration och överföring av information och bilder med HL7- och DICOM-skript till elektroniska patientdatabaser minskar misstag och sparar tid.