Leikkauspöydän hallinta

Leikkauspöydän hallinta

Erityyppisten leikkauspöytien hallinta (IR, BT, RF, WiFi) pääohjauspaneelista. Käyttäjät voivat säätää toimintoja, kuten korkeutta, kaltevuutta jne.