MALLIPOHJAT JA KUVA-, VIDEO- JA ÄÄNITIEDOSTOJENHALLINTA

MALLIPOHJAT JA KUVA-, VIDEO- JA ÄÄNITIEDOSTOJENHALLINTA

Työskentelyn helpottamiseksi järjestelmään voidaan ladata sairaalan omia tai toimenpidepohjaisia mallipohjia. Esimerkiksi endoskopiaa varten voidaan ladata kuvia elimistä, jolloin dokumentointi ja merkintä on helpompaa ja standardoidumpaa. Millä tahansa kameralla otettua mitä tahansa kuvaa voidaan muokata lisäämällä huomautuksia, mittoja, kommentteja. Videoita voidaan lyhentää ja kuvia erottaa videoista jälkikäteen. Äänitiedosto on kätevä tapa antaa potilastapausta koskevia kommentteja ja jakaa ne kollegoille.