ORNetin tarina

ORNetin tarina

Aikajana

Uusi asiakas: Vaasa

Vaasan sairaala Suomessa otti ORNetin käyttöön leikkaussaliensa hallintajärjestelmänä 2 sijainnissa. Molemmat käyttävät samoja tietokantoja, joten ORNetin käyttö on helpottanut ja kätevöittänyt sairaalan työnkulkua.

Uusi asiakas: Joensuu

New customer Joensuu

: Joensuun sairaala on toinen suuri ORNet VCS -asiakas, ja sairaalan leikkaussalit on varustettu ORNet-järjestelmällä heti alusta lähtien. Kehityssopimus allekirjoitettiin tänä vuonna, ja sairaalasta tuli ensimmäinen asiakas, joka saa asennettuihin järjestelmiinsä räätälöityjä toimintoja. Joensuun sairaalan patologian osasto on myös ollut tärkeä kumppani ORNet Pathology -tuotelinjan kehittämisessä.

Asennus ja Sertifiointi

ORNet VCS -järjestelmä asennettiin 10 leikkaussaliin Savonlinnassa, ja vuonna 2010 sitä käytettiin seuraavassa laajuudessa: 2 881 kirurgista toimenpidettä, 910 muuta toimenpidettä. Käyttäjien palaute oli positiivista, ja sertifiointiprosessit käynnistettiin ratkaisun tuomiseksi markkinoille. ORNetin lääketieteellisten laitteiden tuoteperheen auditoijaksi valittiin TÜV Nord, ja kaikki sertifioinnin vaatimukset täytettiin poikkeuksetta. Aktiivinen myyntitoiminta aloitettiin Pohjoismaissa.

Sopimus

Allekirjoitettiin sopimus Bait Partnerin ja Savonlinnan sairaalan välisestä yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää avoin leikkaussalilaitteiden hallintajärjestelmä, jolla voidaan hallita myös kuvia ja ääntä ja jonka tiedot voidaan integroida täysin sairaalan potilasverkkoon. Ajatuksia toiminnoista ja graafisesta käyttöliittymästä saatiin suoraan käyttäjiltä Savonlinnan sairaalasta. Testaus- ja arviointiyksiköt asennettiin vuoden 2009 lopussa.