User Interface

Användargränssnitt

ORNet Capture har ett mycket intuitivt användargränssnitt som tillåter en knapptryckskontroll av alla funktioner för smidig drift. Lokaliserade språkalternativ med ikoner och nyckelord. För närvarande är det möjligt att välja mellan engelska, svenska, finska och estniska och det är enkelt att anpassa det till ditt eget språk.

intuitive user interface