Image archiving

BILDARKIVERING

Såväl tagna som redigerade bilder kopplas redan automatiskt till patientinformation. Bilder tagna en viss dag kan skickas till sjukhusets lokala lagring eller PACS-arkiv antingen manuellt eller automatiskt. Frekvensen för hur ofta de tagna bilderna skickas automatiskt till PACS-arkivet kan ändras enligt avdelningens önskemål. Det är också möjligt att extrahera bilder och videor från PACS-arkiv när det behövs.
image archiving and patient data