Pathology training

Utbildning

Patologer använder ORNets video redigeringsfunktioner för att ge eleverna videor som fungerar som effektivt utbildningsmaterial. Dessa funktioner inkluderar att använda video taggar för viktiga delar och slå samman dem till separata videor, klippa videon för att göra den kortare med mera.

Redigerad video eller valda videosegment kan exporteras till USB-enheten utan att patientdata kopplas till den.