Patologian koulutus

Koulutus

Patologit käyttävät ORNet-videomuokkaustoimintoja tarjotakseen opiskelijoille videoita, jotka toimivat tehokkaina koulutusmateriaaleina. Näitä toimintoja ovat mm. videotunnisteiden käyttäminen tärkeiden osien merkitsemiseen ja näiden osien yhdistäminen erilliseksi videoksi, videon leikkaaminen sen lyhentämiseksi jne.

Muokatut videot tai valitut videosegmentit voidaan lähettää USB-asemalle ilman, että niihin liitetään potilastietoja.