Standardized data to LIS and HIS

STANDARDISERADE DATA TILL LIS OCH HIS

Full integration och överföring av information och bilder med HL7- och DICOM-skript till elektroniska patientdatabaser minskar misstag och sparar tid.

Patologer kan välja en patient från patientlistan eller söka efter patienten med patientnamn eller andra filter och sedan välja undersökningen. Om patientdata inte överförs automatiskt tillåter ORNet Pathology också användare att lägga till patienter och studera information manuellt.

LIS and HIS integration