ORNet Macro Pathology-løsning med nyt 4K-kamera

ORNet macro pathology solution with 4k camera

Vores ORNet-makropatologiløsning er nu udstyret med det nye 4K-kamera for bedre kvalitet og klarere billeder til patologerne.

4K betyder et klarere billede. Det er flere pixels på skærmen på én gang, der skaber billeder, der er skarpere og i stand til at vise flere detaljer end standard HD. Flere pixels betyder skarpere billeder, og skarpere billeder kan vise flere farver og flere detaljer, hvilket er meget vigtigt for patologer!

Find more details here or get in touch with us by filling out the contact form.