ORNet Macro Pathology-lösning med ny 4K-kamera

ORNet macro pathology solution with 4k camera

Vår ORNet makropatologilösning är nu utrustad med den nya 4K-kameran för bättre kvalitet och tydligare bilder för patologerna.

4K innebär en tydligare bild. Det är fler pixlar på skärmen på en gång, som skapar bilder som är skarpare och kan visa fler detaljer än standard HD. Fler pixlar betyder skarpare bilder och skarpare bilder kan visa fler färger och fler detaljer, vilket är mycket viktigt för patologer!

Find more details here or get in touch with us by filling out the contact form.