ORNet Pathology

Detta år går in i historieböcker med flera mycket intressanta projekt inom ORNet Pathology. I samarbete med Uleåborgs universitetssjukhus patologer tillkom flera unika egenskaper när det gäller användning och anteckning av behållare och kassetter. Universitetssjukhuset i Tartu och Seinäjoki sjukhus har god erfarenhet av olika typer av installationer vid obduktionsrum och flera olika dragskåp. Vi startade även integration med MYLAB LIS-system som kommer att ge framtida kunder flera nya funktioner och alternativ.