ORNet Pathology

ORNet Pathology: Dette år går ind i historiebøger med flere meget interessante projekter i ORNet Pathology. Adskillige unikke funktioner vedrørende brug og anmærkning af beholdere og kassetter blev tilføjet i samarbejde med Oulu Universitetshospitals patologer. Tartu Universitetshospital og Seinäjoki Hospital har os god erfaring med forskellige typer installationer på obduktionsrum og flere forskellige stinkskabe. Vi startede også integration med MYLAB LIS systemer, der vil give fremtidige kunder flere nye funktioner og muligheder.