ORNet Pathology

Tämä vuosi jää historiankirjoihin useiden erittäin mielenkiintoisten ORNet Pathology -projektien myötä. Ratkaisuun lisättiin useita ainutlaatuisia koteloiden ja kasettien käyttöön ja merkitsemiseen liittyviä toimintoja yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan patologien kanssa. Tartton yliopistollisella sairaalalla ja Seinäjoen sairaalalla on hyviä kokemuksia erityyppisistä asennuksista ruumiinavaussaleihin ja erilaisiin vetokaappeihin. Käynnistimme myös MYLAB LIS -järjestelmän integroinnin, joka tarjoaa uusille asiakkaille useita uusia toimintoja ja vaihtoehtoja.