Administration af eksempler

ADMINISTRATION AF EKSEMPLER

ORNet Pathology er velegnet til at dokumentere alle typer prøver. Det kan fungere som en selvstændig løsning til makrobilleddannelse eller kan integreres i laboratoriesystemet.

I stand-alone løsning er mærkning af beholdere og kassetter manuel, hvorvidt ved at indtaste data eller læse informationen med en stregkodescanner, der følger med systemet. I sagssystem integreret med eksisterende LIS, kommer patientdata, beholder- og kassettenummer automatisk fra LIS. ORNet kan verificere dataene (sammenligne givne tal med data læst med scannere), og efter proceduren er dokumenteret, sendes verificeret information tilbage til LIS.

Derudover gør ORNet det muligt at tilføje nye containere og kassetter i henhold til det angivne nummereringsformat, fjerne ubrugte beholdere og kassetter, der blev tilføjet manuelt, og bruge kassetter uden tegninger. Brugere kan også integrere kassetteprinter og udskrive alle kassetter til undersøgelsen eller udskrive yderligere vævskassetter, når det er nødvendigt.