Näytteiden Hallinta

NÄYTTEIDEN HALLINTA

ORNet Pathology soveltuu kaikentyyppisten näytteiden dokumentointiin. Sitä voidaan käyttää erillisenä ratkaisuna makrokuvantamisessa tai se voidaan integroida laboratoriojärjestelmään.

Erillisenä järjestelmänä käytettäessä koteloiden ja kasettien merkintä tehdään manuaalisesi joko kirjoittamalla tiedot tai lukemalla tiedot järjestelmän mukana tulevalla viivakoodiskannerilla. Mikäli järjestelmä on integroitu olemassa olevaan laboratoriotietojärjestelmään, potilastiedot ja kotelon ja kasetin numerot tulevat automaattisesti LIS-järjestelmästä. ORNet voi vahvistaa tiedot (vertaamalla annettuja numeroita skannereilla luettuihin tietoihin), ja kun toimenpide on dokumentoitu, vahvistetut tiedot lähetetään takaisin LIS-järjestelmään.

Lisäksi ORNet-järjestelmään voidaan lisätä uusia koteloita ja kasetteja määritetyssä numerointimuodossa, poistaa käyttämättömiä, manuaalisesti lisättyjä koteloita ja kasetteja ja käyttää kasetteja ilman piirustuksia. Käyttäjät voivat lisäksi integroida kasettitulostimen ja tulostaa kaikki tutkimuksen kasetit tai tulostaa tarvittaessa. ylimääräisiä kudoskasetteja.