Provhantering

PROVHANTERING

ORNet Pathology är lämplig för att dokumentera alla typer av prover. Det kan fungera som en fristående lösning för makroavbildning eller kan integreras i laboratoriesystemet.

I fristående lösningar är märkning av behållare och kassetter manuell, antingen genom att skriva in data eller läsa informationen med en streckkodsläsare som kommer med systemet. Om systemet är integrerat med befintlig LIS kommer patientdata, behållar- och kassettnummer automatiskt från LIS. ORNet kan verifiera data (jämför givna nummer med data som läses med skannrar) och efter att proceduren är dokumenterad skickas verifierad information tillbaka till LIS.

Dessutom gör ORNet det möjligt att lägga till nya behållare och kassetter enligt angivet numreringsformat, ta bort oanvända behållare & kassetter som lagts till manuellt och använda kassetter utan några ritningar. Användare kan också integrera en kassettskrivare och skriva ut alla kassetter för studien eller skriva ut ytterligare vävnadskassetter vid behov.