ORNet

4K-kamera för Macro Pathology integrerad i ORNet Pathology-light.

ORNet Pathology

Detta år går in i historieböcker med flera mycket intressanta projekt inom ORNet Pathology. I samarbete..Läs mer

LIS

Under 2016 inledde vi ett framgångsrikt samarbete med tillverkare av LIS (Laboratory Information Systems). Tieto..Läs mer

ORNet Capture box

Capture

ORNet Capture – lösning med en bildkälla fick en ny, liten och modern röd/vit hårdvara som..Läs mer

Pathology

ORNet Pathology, en specialiserad produktfamilj för patologi, är färdig och avslutar certifieringsprocessen. En källa..Läs mer